Powracające z Kanady ordery pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego trafią do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

4 marca o godz. 14:30 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych minister Grzegorz Schetyna przekaże na ręce dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztofa Jaraczewskiego ordery i odznaczenia pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego, twórcy kawalerii Legionów Polskich, dowódcy 1 Pułku Ułanów, a w wojnie Polski z bolszewicką Rosją – I Brygady Jazdy.

Kolekcja została przekazana do muzeum, jako dar przez panią Amelię Prażmowską, synową Władysława Beliny-Prażmowskiego, zamieszkałą w Kanadzie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomogło w sprowadzeniu orderów i odznaczeń Beliny do kraju. Wspólna historia Piłsudskiego i Beliny, a przede wszystkim siła oddziaływania legendy Marszałka sprawiły, że po tylu latach rodzina Beliny-Prażmowskiego zdecydowała, że kolekcja powinna trafić właśnie do budowanego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ekspozycja stała Muzeum opowiadać będzie o Józefie Piłsudskim i jego epoce, której Belina był ważną postacią. Odznaczenia będzie można oglądać po otwarciu Muzeum w 2017 roku. 

Zbiór liczy 26 obiektów. Wśród orderów i odznaczeń są: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Ordery Odrodzenia Polski I, II i III klasy, Krzyż Walecznych z trzema okuciami, odznaka 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, odznaka 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, a także węgierski Order Zasługi, estoński order Krzyża z Orłem, czeski Order Białego Lwa.

Historia pozyskania orderów Beliny do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku rozpoczęła się od wizyty w 2010 r. dyrektora muzeum, Krzysztofa Jaraczewskiego u pani Aliny Angelus, córki Władysława Beliny-Prażmowskiego, w związku z jej intencją przekazania w testamencie do zbiorów muzeum, zdjęć i pamiątek osobistych po ojcu.

Okazało się wówczas, że ordery i odznaczenia Beliny znajdują się w Kanadzie, u pani Amelii Prażmowskiej, wdowy po Zbigniewie Belinie-Prażmowskim, synu Władysława Beliny-Prażmowskiego. Pani Prażmowska postanowiła przekazać ordery do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Było także wolą jej męża, by powróciły one do Polski.
W październiku 2014 roku, Grzegorz Morawski, konsul generalny RP w Toronto, odebrał kolekcję, na prośbę muzeum, od pani Amelii Prażmowskiej.

Władysław Belina-Prażmowski urodził się w 1888 roku w Ruszkowcu koło Opatowa. Studiował na wydziale górniczym Politechniki Lwowskiej i w Akademii Górniczej w Leoben.  Był członkiem Związku Strzeleckiego i Związku Walki Czynnej. Nocą z 2 na 3 sierpnia 1914 r. wykonując rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszył na teren zaboru rosyjskiego, jako dowódca siedmioosobowego patrolu rozpoznawczego, poprzedzającego wymarsz 1 Kompanii Kadrowej z Oleandrów. Belina-Prażmowski był organizatorem kawalerii legionowej, dowódcą 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Podczas wojny z bolszewicką Rosją dowodził grupą jazdy, która w kwietniu 1919 r. zdobyła Wilno. Niezwykle popularny wśród żołnierzy Belina, był bohaterem licznych artykułów piosenek i wierszy. W II Rzeczpospolitej,  po odejściu z wojska w 1920 r., działał w organizacjach rolniczych i prowadził przedsiębiorstwo. Był prezydentem Krakowa (1931-1933) oraz wojewodą lwowskim (1933-1937). Zmarł w 1938 r. w Wenecji. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.

Uroczystość przekazania przedmiotów oraz krótka konferencja prasowa odbędą się 4 marca (środa) o godz. 14.30 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy ulicy Szucha 23.

Akredytacja:

Magdalena Borysewicz, Magdalena.Borysewicz@msz.gov.pl

Materiały:

Informacja prasowa >> komunikat_ordery_beliny.doc

Fotografie:

Belina-Prażmowski_zdjęcie 1

Władysław Belina-Prażmowski. Zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Belina-Prażmowski_zdjęcie 2

Patrol ułański Beliny w Domaradzicach. Zbiory Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego

Belina-Prażmowski_zdjęcie 3

Kawalerzyści 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich w Grudzynach.Zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Przekazanie odznaczeń w Toronto_zdjęcie 4

fot. Grzegorz Jopkiewicz

Przekazanie odznaczeń w Toronto_zdjęcie 5

Pani Amelia Prażmowska i Grzegorz Morawski, konsul RP w Toronto. Fot. Grzegorz Jopkiewicz