• Marszałek przy pracy w swoim gabinecie w Belwederze. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
  Marszałek przy pracy w swoim gabinecie w Belwederze. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
 • Członkowie konspiracyjnego kółka samokształceniowego „Spójnia”; od lewej: Szwengruber, bracia Bronisław i Józef Piłsudski „Ziuk”, Busz. Wilno 1885. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Członkowie konspiracyjnego kółka samokształceniowego „Spójnia”; od lewej: Szwengruber, bracia Bronisław i Józef Piłsudski „Ziuk”, Busz. Wilno 1885. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Antoni Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją od lewej: Bronisław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz. Londyn 1896. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Antoni Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją od lewej: Bronisław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz. Londyn 1896. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Brygadier Józef Piłsudski wraz z dowódcami pułków I Brygady Legionów Polskich w okopach 5 Pułku Piechoty Legionów. Obok Piłsudskiego m.in. płk Leon Berbecki d-ca 5 PP Leg., ksiądz biskup Władysław Bandurski (kapelan Legionów), płk Edward Rydz-Śmigły d-ca 1 PP Leg. Wołyń, 28 maja 1916. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
  Brygadier Józef Piłsudski wraz z dowódcami pułków I Brygady Legionów Polskich w okopach 5 Pułku Piechoty Legionów. Obok Piłsudskiego m.in. płk Leon Berbecki d-ca 5 PP Leg., ksiądz biskup Władysław Bandurski (kapelan Legionów), płk Edward Rydz-Śmigły d-ca 1 PP Leg. Wołyń, 28 maja 1916. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 • Uroczysta Msza Św. na placu Saskim w Warszawie z okazji Święta Żołnierza Polskiego. Na fotografii siedzą: Herbert Hoover (późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), nuncjusz papieski Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI), marszałek Józef Piłsudski; stoi: prezydent (premier) Rady Ministrów Ignacy Jan Paderewski. Warszawa, 12 sierpnia 1919. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Uroczysta Msza Św. na placu Saskim w Warszawie z okazji Święta Żołnierza Polskiego. Na fotografii siedzą: Herbert Hoover (późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), nuncjusz papieski Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI), marszałek Józef Piłsudski; stoi: prezydent (premier) Rady Ministrów Ignacy Jan Paderewski. Warszawa, 12 sierpnia 1919. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Wódz Naczelny marszałek Józef Piłsudski w czasie narady sztabowej na froncie podczas bitwy niemeńskiej. Stoją od lewej: mjr Tadeusz Piskor, szef oddziału operacyjnego Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, płk Tadeusz Kutrzeba szef sztabu 2 Armii, Wódz Naczelny, dowódca 2 Armii gen. Edward Rydz-Śmigły. Lipsk nad Biebrzą, 24 września 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Wódz Naczelny marszałek Józef Piłsudski w czasie narady sztabowej na froncie podczas bitwy niemeńskiej. Stoją od lewej: mjr Tadeusz Piskor, szef oddziału operacyjnego Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, płk Tadeusz Kutrzeba szef sztabu 2 Armii, Wódz Naczelny, dowódca 2 Armii gen. Edward Rydz-Śmigły. Lipsk nad Biebrzą, 24 września 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Marszałek Józef Piłsudski odbiera defiladę pułków 9 Dywizji Piechoty po dekoracji ich sztandarów Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari. Łazduny (na Wileńszczyźnie), 4 grudnia 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Marszałek Józef Piłsudski odbiera defiladę pułków 9 Dywizji Piechoty po dekoracji ich sztandarów Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari. Łazduny (na Wileńszczyźnie), 4 grudnia 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Marszałek Józef Piłsudski przy pracy w gabinecie. Sulejówek 1925. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Marszałek Józef Piłsudski przy pracy w gabinecie. Sulejówek 1925. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Rodzina i adiutanci marszałka Józefa Piłsudskiego przed dworkiem w Milusinie. Siedzi (w środku) p. Aleksandra Piłsudska, stoją od lewej: córki Wanda i Jadwiga, major Kazimierz Jurgielewicz, porucznik Jerzy Jabłonowski, Józef Piłsudski, porucznik Michał Galiński, chorąży Walenty Wójcik. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Rodzina i adiutanci marszałka Józefa Piłsudskiego przed dworkiem w Milusinie. Siedzi (w środku) p. Aleksandra Piłsudska, stoją od lewej: córki Wanda i Jadwiga, major Kazimierz Jurgielewicz, porucznik Jerzy Jabłonowski, Józef Piłsudski, porucznik Michał Galiński, chorąży Walenty Wójcik. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Józef Piłsudski podczas otwarcia Sejmu II kadencji. Warszawa, 27 marca 1928. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Józef Piłsudski podczas otwarcia Sejmu II kadencji. Warszawa, 27 marca 1928. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 17 maja 1935 r. Po mszy świętej odprawionej w katedrze św. Jana, trumna została umieszczona na lawecie armatniej i okryta chorągwią Rzeczypospolitej, na której położono poduszkę z czapką, oraz szablę i buławę przewiązane wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Militari. Kondukt pogrzebowy przeszedł Traktem Królewskim na Pole Mokotowskie, gdzie po „ostatniej defiladzie” trumna Marszałka została umieszczona na platformie kolejowej i przewieziona no
  Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 17 maja 1935 r. Po mszy świętej odprawionej w katedrze św. Jana, trumna została umieszczona na lawecie armatniej i okryta chorągwią Rzeczypospolitej, na której położono poduszkę z czapką, oraz szablę i buławę przewiązane wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Militari. Kondukt pogrzebowy przeszedł Traktem Królewskim na Pole Mokotowskie, gdzie po „ostatniej defiladzie” trumna Marszałka została umieszczona na platformie kolejowej i przewieziona nocą do Krakowa. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pociąg z platformą kolejową, na której umieszczona została laweta armatnia z trumną Marszałka, przybył 18 maja 1935 r. na Dworzec Główny w Krakowie, skąd kondukt pogrzebowy, przy dźwięku dzwonu Zygmunta, przeszedł wzdłuż Plant, obok Barbakanu, przez Rynek – drogą królewską – na Wawel. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pociąg z platformą kolejową, na której umieszczona została laweta armatnia z trumną Marszałka, przybył 18 maja 1935 r. na Dworzec Główny w Krakowie, skąd kondukt pogrzebowy, przy dźwięku dzwonu Zygmunta, przeszedł wzdłuż Plant, obok Barbakanu, przez Rynek – drogą królewską – na Wawel. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Po przemówieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, generałowie znieśli trumnę Józefa Piłsudskiego do krypty św. Leonarda, w archikatedrze Św. Wacława i Stanisława na krakowskim Wawelu. 23 czerwca 1937 r. trumna została przeniesiona na ostateczne miejsce spoczynku w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Krata do krypty wykonana jest w kształcie czwórdzielnego herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów z umieszczonymi naprzemiennie godłami Polski i Litwy – Orłem i Pogonią, pośrodku których znajduje s
  Po przemówieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, generałowie znieśli trumnę Józefa Piłsudskiego do krypty św. Leonarda, w archikatedrze Św. Wacława i Stanisława na krakowskim Wawelu. 23 czerwca 1937 r. trumna została przeniesiona na ostateczne miejsce spoczynku w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Krata do krypty wykonana jest w kształcie czwórdzielnego herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów z umieszczonymi naprzemiennie godłami Polski i Litwy – Orłem i Pogonią, pośrodku których znajduje się herb rodowy marszałka Józefa Piłsudskiego (Kościesza). Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.

„Gdy myślę o pięknie prawdy historycznej, gdy myślę o bohaterstwie, zawsze przy porównaniach historycznych stwierdzam, że konkurencję wytrzymać możemy z najpiękniejszymi przykładami w historii własnej i ludzkości”.

JÓZEF PIŁSUDSKI

 

bannerek.png
Zaproszenie     |     Program     |     Zgłoszenie     |    Partnerzy

Firma Ove Arup & Partners International Limited będzie sprawowała nadzór inwestorski nad budową kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

18 czerwca 2014 roku została podpisana, na okres 9 lat, umowa dotycząca współpracy z firmą Ove Arup & Partners International Limited. Firma świadczyć będzie usługi doradztwa i kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, jaką jest budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Odpowiedzialna będzie za koordynację, weryfikację oraz nadzór całości prac projektowych, robót budowlanych oraz dostaw, w tym także wyposażenia wnętrz oraz kontroli i monitorowania kosztów inwestycji.

 
 
 
 • Podpisanie umowy, fot. Z. Fit
  Podpisanie umowy, fot. Z. Fit
 • Projekt nowego budynku muzeum, fot. J. Smaga
  Projekt nowego budynku muzeum, fot. J. Smaga
 • Makieta projektu nowego budynku muzeum, fot. J. Smaga
  Makieta projektu nowego budynku muzeum, fot. J. Smaga

>> NEWSLETTER

Wybierz informacje, które chcesz otrzymywać w newsletterze.


Muzeum współprowadzone przez:

 

Obraz