• Marszałek przy pracy w swoim gabinecie w Belwederze. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
  Marszałek przy pracy w swoim gabinecie w Belwederze. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
 • Członkowie konspiracyjnego kółka samokształceniowego „Spójnia”; od lewej: Szwengruber, bracia Bronisław i Józef Piłsudski „Ziuk”, Busz. Wilno 1885. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Członkowie konspiracyjnego kółka samokształceniowego „Spójnia”; od lewej: Szwengruber, bracia Bronisław i Józef Piłsudski „Ziuk”, Busz. Wilno 1885. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Antoni Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją od lewej: Bronisław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz. Londyn 1896. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Antoni Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją od lewej: Bronisław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz. Londyn 1896. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Brygadier Józef Piłsudski wraz z dowódcami pułków I Brygady Legionów Polskich w okopach 5 Pułku Piechoty Legionów. Obok Piłsudskiego m.in. płk Leon Berbecki d-ca 5 PP Leg., ksiądz biskup Władysław Bandurski (kapelan Legionów), płk Edward Rydz-Śmigły d-ca 1 PP Leg. Wołyń, 28 maja 1916. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
  Brygadier Józef Piłsudski wraz z dowódcami pułków I Brygady Legionów Polskich w okopach 5 Pułku Piechoty Legionów. Obok Piłsudskiego m.in. płk Leon Berbecki d-ca 5 PP Leg., ksiądz biskup Władysław Bandurski (kapelan Legionów), płk Edward Rydz-Śmigły d-ca 1 PP Leg. Wołyń, 28 maja 1916. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 • Uroczysta Msza Św. na placu Saskim w Warszawie z okazji Święta Żołnierza Polskiego. Na fotografii siedzą: Herbert Hoover (późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), nuncjusz papieski Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI), marszałek Józef Piłsudski; stoi: prezydent (premier) Rady Ministrów Ignacy Jan Paderewski. Warszawa, 12 sierpnia 1919. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Uroczysta Msza Św. na placu Saskim w Warszawie z okazji Święta Żołnierza Polskiego. Na fotografii siedzą: Herbert Hoover (późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), nuncjusz papieski Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI), marszałek Józef Piłsudski; stoi: prezydent (premier) Rady Ministrów Ignacy Jan Paderewski. Warszawa, 12 sierpnia 1919. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Wódz Naczelny marszałek Józef Piłsudski w czasie narady sztabowej na froncie podczas bitwy niemeńskiej. Stoją od lewej: mjr Tadeusz Piskor, szef oddziału operacyjnego Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, płk Tadeusz Kutrzeba szef sztabu 2 Armii, Wódz Naczelny, dowódca 2 Armii gen. Edward Rydz-Śmigły. Lipsk nad Biebrzą, 24 września 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Wódz Naczelny marszałek Józef Piłsudski w czasie narady sztabowej na froncie podczas bitwy niemeńskiej. Stoją od lewej: mjr Tadeusz Piskor, szef oddziału operacyjnego Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, płk Tadeusz Kutrzeba szef sztabu 2 Armii, Wódz Naczelny, dowódca 2 Armii gen. Edward Rydz-Śmigły. Lipsk nad Biebrzą, 24 września 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Marszałek Józef Piłsudski odbiera defiladę pułków 9 Dywizji Piechoty po dekoracji ich sztandarów Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari. Łazduny (na Wileńszczyźnie), 4 grudnia 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Marszałek Józef Piłsudski odbiera defiladę pułków 9 Dywizji Piechoty po dekoracji ich sztandarów Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari. Łazduny (na Wileńszczyźnie), 4 grudnia 1920. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Marszałek Józef Piłsudski przy pracy w gabinecie. Sulejówek 1925. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Marszałek Józef Piłsudski przy pracy w gabinecie. Sulejówek 1925. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Rodzina i adiutanci marszałka Józefa Piłsudskiego przed dworkiem w Milusinie. Siedzi (w środku) p. Aleksandra Piłsudska, stoją od lewej: córki Wanda i Jadwiga, major Kazimierz Jurgielewicz, porucznik Jerzy Jabłonowski, Józef Piłsudski, porucznik Michał Galiński, chorąży Walenty Wójcik. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Rodzina i adiutanci marszałka Józefa Piłsudskiego przed dworkiem w Milusinie. Siedzi (w środku) p. Aleksandra Piłsudska, stoją od lewej: córki Wanda i Jadwiga, major Kazimierz Jurgielewicz, porucznik Jerzy Jabłonowski, Józef Piłsudski, porucznik Michał Galiński, chorąży Walenty Wójcik. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Józef Piłsudski podczas otwarcia Sejmu II kadencji. Warszawa, 27 marca 1928. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Józef Piłsudski podczas otwarcia Sejmu II kadencji. Warszawa, 27 marca 1928. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 17 maja 1935 r. Po mszy świętej odprawionej w katedrze św. Jana, trumna została umieszczona na lawecie armatniej i okryta chorągwią Rzeczypospolitej, na której położono poduszkę z czapką, oraz szablę i buławę przewiązane wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Militari. Kondukt pogrzebowy przeszedł Traktem Królewskim na Pole Mokotowskie, gdzie po „ostatniej defiladzie” trumna Marszałka została umieszczona na platformie kolejowej i przewieziona no
  Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 17 maja 1935 r. Po mszy świętej odprawionej w katedrze św. Jana, trumna została umieszczona na lawecie armatniej i okryta chorągwią Rzeczypospolitej, na której położono poduszkę z czapką, oraz szablę i buławę przewiązane wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Militari. Kondukt pogrzebowy przeszedł Traktem Królewskim na Pole Mokotowskie, gdzie po „ostatniej defiladzie” trumna Marszałka została umieszczona na platformie kolejowej i przewieziona nocą do Krakowa. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pociąg z platformą kolejową, na której umieszczona została laweta armatnia z trumną Marszałka, przybył 18 maja 1935 r. na Dworzec Główny w Krakowie, skąd kondukt pogrzebowy, przy dźwięku dzwonu Zygmunta, przeszedł wzdłuż Plant, obok Barbakanu, przez Rynek – drogą królewską – na Wawel. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
  Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pociąg z platformą kolejową, na której umieszczona została laweta armatnia z trumną Marszałka, przybył 18 maja 1935 r. na Dworzec Główny w Krakowie, skąd kondukt pogrzebowy, przy dźwięku dzwonu Zygmunta, przeszedł wzdłuż Plant, obok Barbakanu, przez Rynek – drogą królewską – na Wawel. Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Po przemówieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, generałowie znieśli trumnę Józefa Piłsudskiego do krypty św. Leonarda, w archikatedrze Św. Wacława i Stanisława na krakowskim Wawelu. 23 czerwca 1937 r. trumna została przeniesiona na ostateczne miejsce spoczynku w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Krata do krypty wykonana jest w kształcie czwórdzielnego herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów z umieszczonymi naprzemiennie godłami Polski i Litwy – Orłem i Pogonią, pośrodku których znajduje s
  Po przemówieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, generałowie znieśli trumnę Józefa Piłsudskiego do krypty św. Leonarda, w archikatedrze Św. Wacława i Stanisława na krakowskim Wawelu. 23 czerwca 1937 r. trumna została przeniesiona na ostateczne miejsce spoczynku w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Krata do krypty wykonana jest w kształcie czwórdzielnego herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów z umieszczonymi naprzemiennie godłami Polski i Litwy – Orłem i Pogonią, pośrodku których znajduje się herb rodowy marszałka Józefa Piłsudskiego (Kościesza). Ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego.

„Gdy myślę o pięknie prawdy historycznej, gdy myślę o bohaterstwie, zawsze przy porównaniach historycznych stwierdzam, że konkurencję wytrzymać możemy z najpiękniejszymi przykładami w historii własnej i ludzkości”.

JÓZEF PIŁSUDSKI

Kolejne ordery Marszałka przekazane do Muzeum

W dniu wczorajszym - 19 marca 2014- na uroczystym przyjęciu z okazji oficjalnej wizyty Prezydenta Republiki Estońskiej oraz Pani Evelin Ilves, zorganizowanym przez Ambasadora Republiki Estońskiej w Polsce na cześć Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Anny Komorowskiej - miało miejsce przekazanie replik najważniejszych orderów nadanych Józefowi Piłsudskiemu w latach 1922-1930 przez władze Estonii.

Tym samym muzeum uzupełnia zaginioną kolekcję orderów nadanych Józefowi Piłsudskiemu przez osiemnaście państw z całego świata.

 • od lewej: Krzyż Wolności III kategorii, I klasy Order Krzyża z Orłem i Mieczami I klasy Krzyż Wolności I kategorii, I klasy
  od lewej: Krzyż Wolności III kategorii, I klasy Order Krzyża z Orłem i Mieczami I klasy Krzyż Wolności I kategorii, I klasy
 • Przekazanie orderów na ręce K.Jaraczewskiego - dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przez Prezydenta Republiki Estońskiej T. H.Ilves. Od lewej: Prezydent Bronisław Komorowski, Krzysztof Jaraczewski, Prezydent Republiki Estońskiej Toomas Hendrik Ilves
  Przekazanie orderów na ręce K.Jaraczewskiego - dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przez Prezydenta Republiki Estońskiej T. H.Ilves. Od lewej: Prezydent Bronisław Komorowski, Krzysztof Jaraczewski, Prezydent Republiki Estońskiej Toomas Hendrik Ilves
 • Od lewej: Ambasador Republiki Estońskiej w Polsce – Eerik Marmei, Krzysztof Jaraczewski, Ambasador Republiki Finlandii Jari Vilen
  Od lewej: Ambasador Republiki Estońskiej w Polsce – Eerik Marmei, Krzysztof Jaraczewski, Ambasador Republiki Finlandii Jari Vilen
 • Recital fortepianowy. Na zdjęciu Mihkel Poll
  Recital fortepianowy. Na zdjęciu Mihkel Poll
 
 

 

 
 
 
 

>> NEWSLETTER

Wybierz informacje, które chcesz otrzymywać w newsletterze.


Muzeum współprowadzone przez:

Obraz